Per 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingezet. Nederlandse veehouderijen
produceerden in 2015 meer fosfaat dan wettelijk is toegestaan, dus vond de overheid het tijd om
hier verandering in te brengen. Met de nieuwe rechten wordt er vooral toezicht gehouden op de
melkveehouderij, omdat de hoeveelheid melk die wordt geproduceerd de afgelopen jaren flink heeft
toegenomen.

Wat is het belang van fosfaatrechten?

Het fosfaatrechtstelsel is ingezet om het fosfaat wat Nederlandse melkveebedrijven produceren te
maximaliseren. Door de groeiende melkquotum van bedrijfsmatige melkveehouderijen zijn deze
rechten uiteindelijk ingezet. Zo’n fosfaatrecht zorgt ervoor dat er niet teveel fosfaat wordt gebruikt.
Er zijn echter wel een paar uitzonderingen waarvoor je geen rechten nodig hebt.

Bedrijfsmatig en hobbymatig melkvee

Alhoewel veel melkveehouderijen verplicht zijn om in bezit te zijn van fosfaatrechten, telt dit niet
voor elke veehouder. Er zit echter een verschil tussen beroep en hobby. Boeren die geen
winstdoeleind hebben en melkvee voor eigen gebruik toepassen, hoeven geen rechten in bezit te
hebben. Dit is hobbymatig melkvee en dit gebeurt dus niet voor geld. Zodra je een melkveehouder
bent voor winst- en gebruiksdoeleinden, ben je in bezit van bedrijfsmatig melkvee en heb je
fosfaatrechten nodig.

Voor welk melkvee heb je rechten nodig?

Naast hobbymatig melkvee zijn er nog veel meer situaties waarbij je geen rechten nodig hebt voor
het vee. Zo heb je volgens diercategorie 120 geen rechten nodig voor weide- en zoogkoeien. Deze
koeien worden niet gebruikt voor melken en hebben dus geen fosfaatrechten nodig. Ook voor
witvlees- en rosevleeskalveren tot acht maanden hoef je niet in bezit te zijn van rechten. Daarnaast
zal jongvee wat bestemd is voor slacht en niet voor melk, de rechten niet nodig hebben. Meer
uitzonderingen zijn terug te vinden in de diercategorieën.

Hoe verkoop je fosfaatrechten?

Als je als melkveebezitter wilt stoppen met je bedrijf of wilt verminderen, kun je je fosfaatrechten
verkopen of fosfaatrechten leasen. Dit kan makkelijk online worden gedaan door een derde persoon,
zodat alles veilig en eerlijk verloopt. Er zit een vrij simpele werkwijze achter, dus de verkoop zal
eenvoudig verwerkt worden. Zodra de rechten eenmaal zijn uitgeschreven, word je hiervan op de
hoogte gebracht en uitbetaald.

Hoe koop je fosfaatrechten?

Fosfaatrechten worden berekend in kilogrammen. Zo staat één recht voor één kilogram.
Bedrijfsmatig melkvee mag niet meer fosfaat produceren dan het aantal rechten die de
melkveehouder in eigendom heeft. Als je wilt uitbreiden, moet je natuurlijk meer rechten
aanschaffen. Deze fosfaatrechten kun je van een andere melkveehouder overkopen, want online is er
meer dan genoeg aanbod beschikbaar. Zo kun je je bedrijf veilig en soepel uitbreiden.