Wat leeft er rondom jouw huis?

Wanneer men aan natuur denkt, komt bij de meeste mensen het beeld van een groen bos,
gele savanne, of ruige zee naar boven. Maar de natuur laat zich niet in hokjes plaatsen, en
zelfs in onze stenen samenleving weet de natuur haar plekje te vinden. Zo leven ook
rondom jouw huis verschillende diersoorten. Daar zul je in sommige gevallen rekening
mee moeten houden wanneer je een verbouwing in de planning hebt staan. Lees nu
verder voor enkele voorbeelden van dieren in jouw omgeving, en wat de eventuele
gevolgen daarvan zijn als je een huis wilt (ver)bouwen.

Diersoorten in de buurt
Wanneer je vanuit je huis de tuin in kijkt, is de kans groot dat je verschillende soorten
dieren ziet. Zo zullen er regelmatig vogels zoals de huismus (Passer domesticus) of de
Roodborst (Erithacus rubecula) je tuin komen verkennen. Wanneer je een bloemrijke tuin
hebt, zullen daar ook veel insecten zoals bijvoorbeeld de Aardhommel (Bombus terrestris)
of de Distelvlinder (Vanessa cardui) op af komen. Deze trekken vervolgens weer andere
diersoorten aan. Vleermuizen zoals de Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus)
kunnen een plekje op jouw zolder gevonden hebben waar ze de dag doorbrengen en het
hele jaar verblijven. Enkele van deze soorten staan echter op de rode lijst, en die kun je
niet zomaar verstoren. Wanneer je jouw huis wilt (ver)bouwen moet je eerst zeker weten
welke diersoorten op jouw terrein leven. Hiervoor kun je een ecologische quickscan flora
en fauna
uit laten voeren.

Ecologische quickscan flora en fauna
Bij het ontwikkelen van een gebouw, of om je terrein een nieuw gebiedsbestemming te
geven, moet je voldoen aan de Wet natuurbescherming. De veranderingen die jij maakt
mogen de leefomgeving van bedreigde diersoorten of natuurgebieden niet verstoren. Met
een quickscan flora en fauna, bestaande uit literatuur- en veldonderzoek, wordt het gebied
onderzocht om te kijken of er beschermde soorten en natuurgebieden in en nabij jouw
plangebied voorkomen. Ecologen controleren dan of jouw plannen effect zullen hebben
voor deze soorten, en of deze strijdig zijn met de algemene verbodsbepaling van de Wet
natuurbescherming. Het ecologisch adviesbureau zal je vervolgens verder kunnen
adviseren om verdere stappen te ondernemen, zodat jij deze bedreigde diersoorten kunt
ondersteunen.