Bijenkorven vereisen zorgvuldig beheer en rentmeesterschap, wat tijd en deskundigheid vergt. Algemeen onderhoud houdt in dat je controleert of je koningin eitjes legt. Je werksters bouwen honing reserves op en je kolonie heeft voldoende ruimte om uit te breiden. De kolonie klontert samen en eet tijdens de wintermaanden door haar honingvoorraad heen, en komt pas tevoorschijn als de temperatuur boven het vriespunt komt om afval te verwijderen. Inspecties worden in deze tijd ontmoedigd om de kostbare warmte van de bijenkorf niet te verspillen. De hoeveelheid tijd en de manier van beheer die je toepast zal bepaald worden door je klimaat en je bijenkast stijl. Elke imker zal een andere ervaring hebben omdat elke kolonie anders is. Bijen worden direct beïnvloed door hun omgeving. Hun gedrag en succes variëren dramatisch naargelang het klimaat. Maak je vertrouwd met hoe het bijenhouden er in je omgeving uitziet. Word lid van je plaatselijke bijenteelt club of -vereniging en zoek een plaatselijke mentor zoals bij Natuurlijk Westland die ervaring heeft met bijenhouden.

Inzicht in de honingbijen


De eerste stap om een succesvolle bijenhouder te worden is jezelf te informeren over het onderwerp bijen. Gezien het feit dat er veel factoren zijn die je honingbijen kunnen beïnvloeden. Imkers moeten flexibel zijn in hun mogelijkheden om uit te zoeken waarom bijen zich op verschillende manieren gedragen en hoe bepaalde handelingen hun welzijn kunnen beïnvloeden, om zo de juiste beheer beslissingen te kunnen nemen. Honingbijen zijn het enige insect dat een overvloed aan voedsel heeft. Hun rol in de productie van hoogwaardige handelswaar zoals honing en was werd zeer erkend.. Honingbijen zijn als bestuivers de spil geworden in het moderne landbouwsysteem. Honingbijen zijn verdeeld in drie sociale kasten, elk met een eigen rol of verzameling rollen die de arbeid binnen een kolonie verdelen. Honingbijen en inheemse bijen zijn kritieke onderdelen van het bestuivingssysteem. Ze zorgen voor het succesvol zaaien van meer dan 90% van alle bloeiende planten en voor de vruchtzetting van 30% van ons voedsel.

Bijen houden advies voor amateurs


Het is van groot belang dat je alles wat je moet weten over het kweken van honingbijen leert door gebruik te maken van betrouwbare informatiebronnen zoals respectabele publicaties en websites, en van succesvolle en gerespecteerde mentoren zoals bij Natuurlijk Westland. Het is van groot belang dat je je psychologisch en emotioneel voorbereidt op het verlies dat ongetwijfeld zal optreden. Het zal een pijnlijke ervaring zijn. Ik hoop dat je troost vindt in de wetenschap dat je liefde en je beste inspanningen helpen om de hachelijke situatie waarin alle honingbijen en bestuivers nu verkeren te verlichten. Mensen zoals jij zullen de bijen als soort in stand houden.