Inzetten op duurzame energie om klimaatverandering tegen te gaan
Klimaatverandering is een thema dat niet meer op nationaal niveau speelt, maar op international schaal. De opwarming van de waarde is een feit en vrijwel ieder jaar worden nieuwe warmterecords verbroken. Daarnaast zijn de voorraden fossiele brandstoffen voor onze energie niet oneindig. Tot slot zijn de CO-2 emissies van auto’s, fabrieken en energieopwekkingscentrales een groot probleem bij het veranderende klimaat. Kortom 3 belangrijke redenen waarom veel landen de handen in één hebben geslagen en afgesproken hebben de CO-2 uitstoot te verminderen en duurzame energie te stimuleren. Voor elk land gelden verschillende doelstellingen, gesloten in het klimaatakkoord van Parijs, omdat het vertrekpunt van ieder land anders was. De doelstellingen moeten worden gehaald door regelgeving van de overheid, bedrijven en in beperkte mate bereidwillendheid consumenten.

Huishoudens dragen indirect bij
Hoewel de overheid verschillende subsidie uitkeer gericht op schonere energieopwekking, zoals de btw teruggaaf voor zonnepanelen en investeringen in windmolenparken op de Noordzee worden ook consumenten steeds meer gestimuleerd te kiezen voor schone energie. Er komen steeds meer nieuwe groene energieleveranciers bij en ook de traditionele energieleveranciers verschuiven de aandacht naar energieproducten die groen zijn opgewekt. Dat is per energie aanbieder goed te zien op www.goedkoopste-energieleverancier.net. Energieleveranciers als Qurrent, VandeBron en Greenchoice sturen haar klanten zelfs regelmatig tips hoe zij zuinig met energie kunnen omgaan, maar bieden ook mogelijkheden aan te participeren in bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen. Een interessante investering die bovendien bijdraagt aan een beter klimaat. Energieleveranciers reageren bovendien op de vraag vanuit de markt. Wanneer meer huishoudens en bedrijven naar groene energie vragen zullen zij in grotere mate hierop inzetten. Overigens is het prijsverschil tussen groene en grijze stroom vaak nihil of helemaal net aanwezig.

Nederland loopt achter op het gemiddelde én doelstellingen
In 2015 werd het beroemde Klimaatakkoord van Parijs gesloten. De wereldwijde doelstelling is om deze eeuw de aarde niet verder te laten opwarmen dan 2 graden. Het streven is bovendien 1,5 graad opwarming. Belangrijkste conclusie is dat energie gewonnen uit fossiele brandstoffen snel moet worden beëindigd. 55 landen hebben het Klimaatakkoord ondertekend, eveneens verantwoordelijk voor 55% van de CO-2 uitstoot. De bedoeling is dat de uitstoot in 2030 twee vijfde lager moet zijn dan in vergelijking met 1992 en in 2050 zelfs de helft. Daarnaast moet in 2030 30% van alle energie worden opgewekt uit duurzame energiebronnen. Maatregelen die de overheid wil treffen zijn:
• Schonere en zuinigere apparaten
• Energiebesparing (onder meer isolatie en bewust verbruik)
• Elektrische auto’s en transport
• Energieschone landbouw en veeteelt
• Recycling en terugdringen gebruik van grondstoffen